page_banner

Претпријатие култура

Претпријатие култура

Визија

Да биде првата вредност на светотзавртка за самодупчењепроизводител на целиот индустриски синџир

Визија

Да биде првата вредност на светотзавртка за самодупчењепроизводител на целиот индустриски синџир

8d9f7179

Мисија

Обезбедете ефикасна врска и обезбедете безбедносна гаранција

695c253d

Мисија

Обезбедете ефикасна врска и обезбедете безбедносна гаранција

Концепт

Културна заедница, заедница на интереси, заедница на судбина

Концепт

Културна заедница, заедница на интереси, заедница на судбина

4c79ce3c

Вредности

Професионален, фокусиран, квалификуван, искрен

00dace2b

Вредности

Професионален, фокусиран, квалификуван, искрен

Цел

Овозможено од технологијата, Стремете се кон опстанок според квалитетот

Цел

Овозможено од технологијата, Стремете се кон опстанок според квалитетот

8a2e2efe